G-Q8EJJ9Q88W.
 

סביבה פיזית חדר מולטימדיה בבית ספר "און"   

הכיתה מאורגנת בצורה שתאפשר הן לימוד פרונטאלי והן לימוד אישי.

הריהוט מותאם באופן חלקי לתלמידים, הישיבה היא בהתאם לקבוצה שנכנסת לחדר והיא משתנה משיעור לשיעור.

בשל הבעיות הסנסומוטוריות מהן סובלים תלמידי בית ספר "און", כל אחד על יחודו נבנה החדר להתאמה לאקלים משתנה על מנת שיוכל להתאים לייחודיות כל ילד וילד.

קימות עמדות עבודה שונות, בכולן תוכנות או שלטים (קונטרולרים) ליצירה ועריכה ברמות שונות ועד לרמה מקצועית שיקומית על מנת לתת מענה לאיזון וויסות חושי משתנה של האקלים בחדר אשר יכול לעטוף בתוכו קשת רחבה של פעולות כמו - למידה, שיחה, ביטוי אישי קבוצתי (תוך מתן דגש על שינויים רגשיים המתחוללים במהלך יום לימודים כמו: אירועים כמו הפרעות, התפרצויות, בכי, שיתוף בחוויות, חרדות, שמחה, ריקוד, רגישות יתר). 

כלי היצירה בחדר משמשים לביטוי ותקשורת אישית ובן אישית ובהדרגתיות מחזק את כישורי התקשורת האישית בינם לבין עצמם וכן את הכישורים החברתיים של  התלמידים.  

 

ע"פ לאבוי "כל כך קשה להתיידד אתך" - יתרונות במערכות יחסים חוץ משפחתיות -

1 - תחושת עצמאות והאוטונומיה של הילד מתעצמת ומשתפרת.

2 - דימוי העצמי והביטחון העצמי מתחזקים כאשר הוא רוכש את קבלתם והסכמתם.

3 - מיומנויות החברתיות משתפרות וגם סובלנותו ההבנה שלו וקבלתו את האחרים.

4- הילד מפתח כישורים הקשורים לעבודת צוו, עצמאות ושיתוף פעולה.

5-  הפעילות בקרב הקהילה מספקות מוצא שאין כמותו ליצירתיות וחקרנות.

6- באמצעות קשרי גומלין עם אנשים בלתי מוכרים במסגרות בלתי מוכרות, מפתח הילד מידה רבה של גמישות.

פתיחת שיעור הנה פרונטלית, הישיבה מול הלוח והמורה מתחיל בהסבר שלאחריו פיזור תלמידים לעמדות יצירה.

העבודה בחלקה אישית ובחלקה קבוצתית, תלוי רמת התלמיד.

על פי בר-לב, א' (2007). אקלים בית הספר מציאות וחזון  בכיתה יש ניסיון לשמור על:

(א) פתיחות התנהגותית ומחשבתית - יכולת התלמידים והמורה להעלות נושאים לדיון ולבטא דעות עצמאיות, גם אם אינן עולות בקנה אחד עם הדעות המקובלות.

(ב) תמיכה של המורה בתלמידים ואלו ביניהם ברמה הרגשית-חברתית וברמה הקוגניטיבית. תמיכה באה לידי ביטוי בעידוד, מעורבות, קבלה, עזרה ושיתוף. אקלים תומך מטפח השתייכות לקבוצה, לכידות וקרבה בין המשתתפים.

(ג) יחס שיווני של המורה כלפי התלמידים במובן של אי-אפליה ואי-העדפה ביניהם. קיים גם היבט נוסף – שיתוף תלמידי הכיתה בניהול חייה וחיזוק השפעתם של התלמידים בנעשה בה.

(ד) קיום סדר ונוהל כיתתי, המאפשר ארגון, סדר, ביטחון וצדק לכל תלמידי הכיתה. 

את הקירות מעטרים עבודות תלמידים , ועל הלוח מקום ללוח מודעות, בצד החדר ישנו פלקט ובו כתובים  עקרונות החדר :

בחירה  - כל תלמיד בוחר  אילו תוכנות ילמד ובאיזה נושא יבחר וזאת מתוך מגוון רב  של תחומים   (הגברה, עיבוד תמונה, וידאו, עריכת סאונד, הקלטות, צילום )                                            

 שייכות - דרך הבחירה והאחריות האישית נוצרת שייכות ואכפתיות למגמה ולבית הספר      

רצון אישי - מתחזק ומתבהר דרך הבחירות שהתלמיד עורך.

יצירתיות -  חיזוק היצירתיות והחיבור לעצמם דרך נושאי עבודה אישיים.

עצמאות - הפעלת מערכת שמירה על ציוד יקר,  בחירה אישית, מלמדים אחרים.

אחריות אישית  של התלמידים  על ציוד המגמה.( ניקיון, תחזוקה, זהירות)

עבודת צוות – של התלמידים הן בעבודה במערכת ההגברה והן ובכיתה.  

נתינה – הן למוסד ולתלמידים דרך הגברה של הפסקות ואירועים, ודרך עזרה ולימוד תלמידים אחרים.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 (1) בר-לב, א' (2007). אקלים בית הספר מציאות וחזון. באר שבע: מכללת קי

מגוון הנושאים רב וקיימת בחירה.

קיים בחדר דגש רב על אקלים  האודיו וויז'ואל. הדבר נותן מענה מיטבי לשינויים במבנה הכיתה הנכנסת לחדר (חדר מולטימדיה הינו חדר יצירה מקצועי ומכיל בכל שעה רמות גילאים ופגיעות וליקויים שונים של תלמידים)

התאורה והסאונד נותנים מענה לבעיות רגשיות לאווירה מיטבית  והן נמצאות בשימוש לאורך כל מהלך השיעורים.

מבחינה טכנית התאורה בחדר בנויה מגופי תאורה שונים (הלוגן, לד, גופי תאורה פזורים, כדור תאורה) על ידי הפעלתם ניתן לגרום לאווירות משתנות וכן לחלוקה של חלל החדר, מוזיקה מתנגנת בחלל החדר ומחזקת את הגדרת האווירה. מוזיקה למדיטציות התאורה משתנה לעמומה,  שירים, מוזיקה לריקודים, לדמיון מודרך התאורה והמוזיקה משתנים בהתאם לשיעור ולתלמידים שנכנסים לתוכו. מערכת ההגברה היינה מקצועית בעלת סאונד איכותי, יש משמעות לבחירת המוזיקה והסאונדים המתנגנים בחדר.

https://youtu.be/GtiSCBXbHAg ניסוי המראה את הקשר בין צליל לחומר. השפעת גלי הקול על תנועת חומרית וכיצד תדרים גבוהים משפיעים על סידור החומר לצורה מורכבת.

לכל תלמיד בחדר קיימת תוכנית עבודה פרטית מקצועית אליה חוברים תלמידים נוספים לשיתוף פעולה. החדר מנסה לשלב בתוכו מכלל פיתרונות הן באקלים והן במטרות שילוב של:  (2) אקלים מרגיע (Calmative) , אקלים פעלתני (Activist) ואקלים הישגי (Achievement) (התקדמותי)

מטרות אקלים החדר הן להפחית מתחים ולהעלות את שביעות רצון התלמידים והצוות ולהביא לרגיעה אצל התלמידים. הביטוי המעשי הינו הפחתה בעימותים הבין-אישיים, עידוד ידידויות תקשורת ויצירתיות בין באי החדר. בתנאים אלה מושגת לכידות חברתית לפעמים גם על חשבון הישגים לימודיים. החדר מאופיין בעידוד תלמידים להיות פעילים כחלק מניסיון הלמידה שלהם. וכן  מעידוד פעילותם של קבוצות תלמידים ויחידים בקשת רחבה של נושאים – לימודיים (הגברה, צילום, ווידאו, פוטושופ, עיצוב אתרים,הקלטה, תוכנות יצירה) וחברתיים (צוות הגברה, צוותי צילום ועריכה). ההנחה הגלומה בהכוונה זו היא שהפעילות תתרום ללמידה יחד עם בניית יחסים חברתיים בין התלמידים, וכך הפעילות המשותפת של התלמידים נתפסת כמכשיר ללכידות חברתית. ברוח דומה, מושם  דגש גם על פעילות מצד אנשי הצוות, כשלכל אחד נקבע תפקיד מיוחד שבמסגרתו הוא פועל. פעולה זאת לעתים מייצרת קונפליקטים.

 בחדר קיימת גם שימת דגש על ההישגי התלמיד ולהתמרתו ובהתחשב שמדובר בבית ספר לחינוך מיוחד בו אחוז נמוך של תלמידים מסוגל ליכולות גבוהות, ההישגיים ואפילו הקטנים ביותר מצוינים בפני התלמיד, תוך מתן חיזוקים לצדדים חיוביים ובמהלך מתן הדרכה והכשרה  לדרכים לעקוף מכשולים ובעיות ומתן ידע להתקדמות.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . Inbar and Resh, 1983, p. 20-21

אסכם את הצגת ניתוח הסביבה הארגונית של החדר בהתייחסות ל "סולם הסביבה הכיתתית" של מוס וטריקט3 (Classroom Environment Scale)  דרכים ליישום מדדים בחדר.

קבוצה א' – מימדי היחסים הבין-אישיים:

מעורבות – מידת העניין שיש לתלמיד בפעולות הכיתה והשתתפותו בהן.

אחוז גבוה של תלמידים מעורבים מעלה את האווירה החיובית בכיתה. - נעשית בכיתה דרך בחירת תחום הלימוד מתוך כר נרחב של נושאים, את פיתוח החדר מבצעים התלמידים וכן את בניית תכנית הלימוד העתידית שלו (במידה ויש תקציב וניתן לפתח) הם שותפים מלאים לתחזוקה שלו וכן להבאת תכנים רלונטים. חלק מתוכנית הלימוד היא עבודה בבית.

השתייכות – תמיכה רבה של תלמידים זה בזה משפרת את אקלים הכיתה. דרך עבודת צוות במערכת ההגברה ויצירת הסאונד הופכים התלמידים לצוות מקצועי מגובש. דרך נתינה ויצירה הופכים למעורבים חיובים אקטיביים ושמחים.

תמיכת המורה – ככל שהמורה מגיש סיוע ומגלה עניין בתלמיד ומתייחס אליו "בגובה העיניים", כך משתפר האקלים הכיתתי. גובה העיניים שווה, השיחה כנה פתוחה לעתים חשופה.

קבוצה ב' – מימדי ההתפתחות האישית והתכליתיות:

תכליתיות מטרתית –  קימות תכניות לימוד והן מותאמות לתלמידים ישנם שיעורים בשיתופי פעולה עם מורים נוספים וזאת על מנת לאחד תחומי למידה ושיתופיות.

תחרות – שימת דגש על ההישגי התלמיד והתמרתו, מתן תשומת לב להישגיים ואפילו הקטנים ביותר מצוינים בפני התלמיד, תוך מתן חיזוקים לצדדים חיוביים ובמהלך מתן הדרכה והכשרה  לדרכים לעקוף מכשולים ובעיות ומתן ידע להתקדמות.

 קבוצה ג' – מימדי אחזקת המערכת ושינויה :

סדר וארגון – המשובים בחדר מופנים לכיוון חיובי או לכיוון של פתרון בעיה.

בהירות הכללים – כללי החדר נמצאים  תלויים על הקירות

שליטת המורה – לא קימת ענישה בחדר מלבד הרחקה ממי שלא פועל לפי הכללים.

חידוש ויזמה – התלמידים בונים ומחדשים את היוזמה, מזמינים ציוד והולכים ללמוד בקורסים להכשרה מקצועית בנוסף.

העדפה –  כללי החדר גורמים לקרבה על בסיס מקצועי התפתחותי.

שביעות רצון –  התלמידים שביעי רצון לרוב מהמקצוע הנלמד ומדרך הוראת המורה.

קושי – התלמידים בוחרים המנוע ללמידה אצלם, תפקיד המורה לעזור להתגבר על הקשיים.

העצמה - שיטת האסימונים. - בניית הערכה עצמית, עידוד, מוטיבציה, ביטחון עצמי, דימוי עצמי -

ריצ'רד לבוי : https://youtu.be/9EJ0G3BRio