G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

אך מחברים ? מתוך הרצאה של דוקטור עוז גוטרמן.


העבודה בתחום המולטימדיה בחינוך המיוחד מעלה בי מחשבות על מעשה החיבור.

בהרצאה של דוקטור עוז גוטרמן

הוא מתייחס לשאלה אך מחברים ?

לדבריו, כסף לא מחבר. יוצר צרכנות וניכור.

הצמצום יוצר הרחבה.

כמו במדבר או בסיני.

לא צריך הרבה בשביל להנות. צניעות כערך.

מחוברות, לא בר החלפה.

ניכור- היום הכל בר החלפה.

השאלה הנשאלת היא מה מחבר אותנו ?

והתשובה היא - כמה אתה רואה אותי ?

עבודת פוטושופ של שחר כהן.


שלוש שנים מהיום אפה את רוצה להיות ?

מה אני יכולה לעזור על מנת לעזור לך להגיע לשם ?

מנטור ?

כמה שיש נראות והכרת תודה על מה שנעשה. כמה יש פרגון, הערכה ?

כמה העובדים נראים. כמה המקום תורם להם

לכן רמת העזיבה יותר קטנה.

טד - making stress your freand

הפעלת לחץ זה טוב כשהוא מאוזן במנוחה.

מדיטציה חשובה כי אנשים לא עוצרים.

תרומה התנהגותית - אנחנו מתחברים למה שאנו משקיעים בו.

לעשות בשביל האחר מחבר אותנו.

אם אתה רוצה לאהוב מישהו תעשה בשבילו.

לבקש שיעשו בשבילך זה מחבר אנשים אליך.

מאמץ זה דבר חשוב. לעשות גם בשביל המקום.

כפיות טובה שעושים רק בשבילך. זה חוסר מחוברות.

הנתינה חשובה. היא מחברת .

בעולם האירגוני המפל של חומרנות גורם לתובענות - תלונות של אנשי הייטק.

מנטורינג בארגון.

אך אני תורם לארגון. יהייה כך חלק מהארגון.

ביטחון פסיכולוגי אומר כמה אני מרגיש חופשי להיות. לגיטימי לעשות טעויות טובות.

ביקורת מצמיחה אם מאוזנת בביקורת חיובית כשהיא מנותקת מרגש שלילי.

מה אני יכול לעשות כדי להיות יותר טובים.

אין מושלם. ללמוד מטעויות. מה לא עובד. על מנת ללמוד. מה לא בסדר. כשיש בטחון פסיכולוגי ניתן להעביר פידבק שלילי.

כשנותנים פידבק שלילי עדיף לתת אותו כמתנה ולתת אופציה לשיפור.

שלושה דברים שאפשר להשתפר, אנשי המחר.

חג חנוכה שמח !


Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page