G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

האודיו וויזואל במולטימדיה, חיבור.

חיבור האודיו וויז'ואל


מוצאת בעבודה בתחום המולטימדיה לאורך השנים כי שפות ההאודיו וויז'ואל מתחברות היטב, למשל דרך זרמים ונושאים.


ניתן לראות זרם סוראליסטי, מודרני או קלאסי חוצה מדיות ונמצא הן בציור והן במוזיקה במחול ובאומנות.

ניתן ללמד דרך נושא משותף תחומים מרובים לדוגמה : קו, קומפוזיציה, הרמונה, מלודיה, מקצב, סימבוליות. ניתן ללמד דרך כל סוגי היצירה כמעט.

מוצאת שקימת הקבלה גם במספר שבע שאמון על עולם הצלילים והצבע, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, סגול, מגנטה.

ניתן להקביל לימי השבוע וכן ל -7 צ'קרות - בסיס, מרכז, מקלעת השמש, לב, גרון, גבה, מרכז הכתר. שלהן צבעים המזוהים אתם.

בעצם עולם האודיו וויז'ואל מיצר פירוק של השפה לאחור, מקוגניציה לכישורי שפה ראשונים.


התהליך עובר בין ממלל, לסימבול, לסאונד. הדגש הוא על מתן איזון סביבתי בשילוב קול אישי וכישורים חברתיים.

דרך תחום האודיו מיצרים הקשבה, משפרים כישורי הקשבה עצמיים וכישורים חברתיים דרך : הקלטה, מתת"ח (תקשורת, תומכת, חליפית) עד שירה דרך שימוש בבמה ותאורה למען חיזוק הנראות.

כתיבת שיר, הפקת ווידאו, הפקות קול, שיפור הבעה קולית, סנגור, עבודה אישית בשילוב עבודה קבוצתית.כשמחברים את תחום הוויז'ואל ( ראייה בשילוב אוריינות חזותית ) אנו מיצרים חידוד ראיה דרך תכנים אישיים, תכנון עתיד, מתמונה לווידאו,

בשלוב תחום הקוצ'ינג, דמיון מודרך ומדיטציות.

חיבור תחומים מיצר בחירה מרובה. מחזק את הבחירה ומחזק את הכלל "חנוך לנער על פי דרכו"

תוך כדי הבחירה מתקיים גם חיבור חברתי ותקשורת באמצעות מדיות יצירתיות.


וויסות חושי - התאמת המקום למען ויסות סנסומוטורי מיטבי ליושביו, תאורה עם דימר נשלט, מערכת הגברה איכותית ותנאים שניתן לכוון על מנת ליצר רכות והכלה. היום שאלתי תלמיד מזה מולטימדיה והוא ענה לי, מקום. עד כדי כך קיימת חשיבות לחלל העבודה.דרך עבודה בחדר מולטימדיה מחזקים היכרות התלמיד עם ראייתו האישית ורצונותינו וחידוד הבחירה אותה עורך התלמיד לרוב בחדר.

שימוש בכלי יצירה ומחשוב ככלי לביטוי חברתי, אישי - תנועה ביין המיקרו (האישי) למאקרו (קבוצתי)

בהן עובדים על - בחירה, עזרה הדדית - אחווה, שותפות, עבודה פנימית,

המדיות כאפשרות בחירה לביטוי בנושא משותף.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page