G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

מחשבות על איזון והוראה.

כל בוקר של עבודה כשנכנסת לחדר מולטימדיה בבית ספר "און" מסדרת את החלל מדליקה את מערכת ההגברה ולוחצת על הפלייר של יוטיוב, באך.

לאחר מכן מסדרת את הקומפוזיציה בחדר, מדליקה את האורות השונים בחלל, מסדרת את הכיסאות, המחשבים, המקלדות, העכברים, את העבודות שתלויות בחלל מיישרת, בונה סביבה מאוזנת ונעימה עד כמה שניתן שתכיל את באי החדר. תלמידים צוות ואורחים.

חושבת שהכלה מתחילה בחלל ודורשת כמה שפחות הפרעות סביבתיות.

לזכור שחשוב להחזיק בשמחה, לבחור בטוב. לסור מרע.

מתח ברמת האיזון.

המטרה הנה לשמור על איזון - אחריות המקרו לפי שנאמר בהכרזת המדינה הנה שוויון זכויות והזדמנויות.

עלינו ברמת המיקרו כמורים ובכלל כבני אדם לדאוג לאיזון מערכתי אישי ואז סביבתי ובמעגלים ודרך כך ליצר השפעה.

אם אנו נמדדים דרך ציונים ורק בהיבט קוגנטיבי אנו מאבדים איזון מראש.

בהוספת הממד הפסיכו פדגוגי אנו מיצרים הכרת הממד האישי דרך הארת נושאים כמו זהות, יכולות, חולשות, אוטומטיות, הכרת רגשותינו וזאת תוך כדי שיתוף והעצמת היכולות המילוליות שלנו.במקביל דרך חקירה זאת אנו יוצרים תיוג מול העולם כך שהחברה בעצם מייצרת את הנרטיב של הפרט על פי הגישה העצבית רשתית התפתחותית יש חוסר בהיבט הרוחני, בהיבט של לקיחת אחריות אישית וראיה עתידית של כל תלמיד על אופקו העתידי.

על כל מורה להיות בעל מודעות עצמית ובעל כלים רלוונטיים לטיפול ואיזון עצמי וזאת על מנת שיוכל הן לטפל בעצמו והן על מנת להעבירן הלאה לתלמידיו.

מה שקרוב לכך מצאתי בפסיכולוגיה חיובית שמחזקת את התפיסה של חשיבה חיובית על כך שרגש שלילי מצמצם תודעה על חשיבות הגמישות המוחית והתנועה על נוכחות וחשיבות הליכות וטבע. נושאים הנושקים לתחום הרוח.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page