G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

מחשבות על תהליכים או התחלה, אמצע וסוף.

תקשורת, שפה


הרהורים על דרכי עבודה בהוראת המולטימדיה.


לאורך השנים ראיתי כי תהליכי העבודה נחלקים לשלושה חלקים כמו בסיפור, התחלה, אמצע, סוף.

בעולם היצירה קיים יוצר (1) לאחריו יוצר ויצירתו (2) ולבסוף היוצר והיצירה באים במגע עם העולם (3) ,

(1) ביחסים יש את הרווק-ה, (2) קשר זוגי ושלב שלישי היינו משפחתי בטיפול קימת בעיה לאדם, בשיתוף עם המטפל נוצרים שניים וכשהמטופל יוצא לעולם עם ידע חדש מתקיים התהליך השלישי(3).

במוזיקה קיים תו בודד (מלודיה) (1) , שני צלילים מהווים מרווח (2) ובצרוף מספר צלילים נוצרת הרמוניה (3).

בסיפור בדרך כלל קיימת בעיה יש ניסיון לפתרון והשלב השלישי הוא הפתרון (3).

בעולם הוויזואלי קיים פריים (1) , יחס בין שתי עבודות (2), וסדרת תמונות (אנימציה) (3),

בהתפתחות השפה האנושית בתחילה יש תקשורת עם עצמינו (1) לאחר מכן די יאדה (שיחה בשניים) (2) ולבסוף תקשורת חברתית (3),

בחשיבה על כשירות חברתית ועל יצירה קיימת הוצאה מהכוח אל הפועל של הסתכלות, חשיבה, והרהור.


עבודת פוטושופ של שחר כהן תלמיד בית ספר "און" לשעבר.


מחקריו של אלברט מארביאן (2007 ) גילו כי לתוכן ולמילים בתקשורת יש השפעה בשיעור של 7% על השותף לתקשורת,

אולם לטון הדיבור יש השפעה בשיעור של 38% ,ולשפת הגוף - השפעה של 55% .

בתקשורת פנים אל פנים, הקשבה מלאה כוללת הקשבה שמעבר למילים - לשפת הגוף, לטון הקול, לדברים שלא נאמרים.

לעתים מה שלא נאמר, מה שמעבר לנאמר, חשוב יותר מן המילים הנאמרות באופן גלוי.

דרך היצירה יוצא היוצר מחוויית היחיד אל עבר אמירה חברתית דרך שפות האומנות דרך צבע, דרך צליל במוזיקה וסאונד, ודרך שפה דבורה, מילה.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page