G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

על אהבה נצרבת ואהבה מאירה.

"אני רוצה לכתוב לך מילים

שאינן דומות למילים.

להמציא שפה רק למענך,

להתאים אותה למימדיו של גופך

ולגודל אהבתי"

כך המשורר הלבנוני ניזאר קאבני בשירו משנת 2006 מכתבי אלייך מתוך "מאה מכתבי אהבה" אל אהובתו. אצלי בדרך כלל הכתיבה האישית מתקשרת לאהבה, ובכלל מאמינה כי אהבה היא מנוע לבנייה לנתינה ולחיים. 💘


העשייה החברתית בבית הספר "און" לחינוך מיוחד בו עובדת מאפשרת לי להכיר ולהיתקל בהרבה תלמידים, צוות ואנשים בהם יכולה למצוא דברים לאהוב כך שאוהבת מידיי יום הרבה מאוד אנשים שמגיעים ממקומות שונים ובעלי תפקידים שונים. אך אהבה כזאת לא נצרבת בשיר.

אהבה כזאת מאירה את היום.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page