G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

יפו


אוהבת את יפו !

גרה לבד

גרה לבד

עם השכנים, עם הרחוב , עם העיר

ויפו טובה באורה המאיר

באיש של השייק בפינה

בקולות שבוקעים מהשוק

מהים

מהשכנים

בעיקר

מהאוויר

מהאוכל

מהשוני

שלמרות כל מה שמספרים

גר יחד בשלום

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page