G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

playlist

About

אני עוסקת במוזיקה, אומנות, מולטימדיה, יצירה וחינוך.
גרה ביפו וגדלתי באשדוד.
הקמתי ואחראית תחום המולטימדיה בבית ספר "און" לחינוך מיוחד בתל אביב.
 
.מתוך לימודי תואר שני במנהל ומדיניות חינוך באוניברסיטת תל אביב
 :  מקורס משמעותי בשם צדק חברתי עליו ניצח דוקטור גדי ביאליק
 
 : כוכב הצפון החינוכי שלי

.הבסיס מהבית, הניגון הוא "מי האיש החפץ חיים" הערך שהוא מיצג עבורי הינו ראיית ובחירת  הטוב

הגישה הפרוגרסיבית או חנוך לנער על פי דרכו הינה הגישה בה עובדת בחינוך המיוחד. מקום בו מתקיימת סנגריה של אוכלוסיות

.ממגזרים ומישובים שונים בארץ

יצירתיות - הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט טען שכדי ליצור אמנות צריך כלל, (אופן ביצוע), אך ייחודה של האמנות, בשונה מהמדע, שעליה להיות מקורית. האמנות היא מקורית כאשר היא באה לידי ביטוי בכלל אסתטי חדש.  מקורו של הכלל האסתטי החדש בכוח הדמיון של האמן. המקוריות, היצירתיות היא של יחידי סגולה. פיתוח היצירתיות דרך הדמיון הינה  תוך שימת דגש על מקוריות, הבעה עצמית, נבדלות בחשיבה היצירתית, אותנטיות. באופן מעשי מצאתי שדרך חשיבה יצירתיות דמיון וטכניקות עבודה, ניתן לתת לתלמידים כנפיים אותם חלקם ממשים גם לאחר סיום בית הספר

חיבור בין תחומים - בספרו על הרוחני באומנות כותב ואסילי קנדינסקי

"בדרך כלל הצבע הוא אפוא אמצעי להשפיע על הנפש השפעה ישירה. הצבע הוא הקליד, העין – הפטיש, והנפש היא הפסנתר על מיתריו הרבים" בארצנו וכמיקרוקוסמוס בבית הספר ובכיתה קיימת חשיבות גדולה לתקשורת ולשפה, הן פנימיות לזיהוי עצמי  והן חיצונית ליצירת תקשורת חברתית. בבית הספר  על החיבור להתקיים במקביל למקצועיות גם באופן אישי הן בכיתה והן בבית הספר לשם כך יש להכיר סוגי תקשורת שונות. תלמידים והצוות מגיעים ממגזרים שונים והם ברמות סוציואקונומיות שונות. הגישה הפונקציונאלית שלטת בבית הספר וקיימים שילוב ודיפרנסציה של תפקידים בהתאם לצרכים

תקשורת - תיאוריות המולדות של חומסקי משנות השישים טוענת שתינוקות באים לעולם עם שפה מולדת. קיים מנגנון שמאפשר לרכוש את הכללים. הילד מחבר את הכללים למה שיש לו במוח אך מגיע עם ידע מוקדם לשפה. השפה נמצאת בתוכנו בגניום של האדם, מבנה על מופשט - במבנה עומק - המבנה המופשט של המבע. מבנה שטח - מתאר את המבע כפי שבוצע בפועל. בדיבור ובכתיבה. בעבודתי בחינוך המיוחד עם התלמידים עובדת על שלבים ראשונים של התפתחות השפה דרך האודיו - צליל , וויז'ואל - הסמלה. והחיבור ביניהם וזאת על מנת שיוכלו להשמיע את קולם ולהיות כחלק מהחברה. זהו ניסיון לשילובם בחברה כפרט נשמע למען הפחתת ההדרה אותה הם חווים בחיי היום יום

https://youtu.be/e3O0Bjesp2E

התפר בין מבנה העומק למבנה השטח, יכולת ביטוי והבעה, השמעת קול, התמודדות עם קולנו אנו ונתינת כלים דרך צורות שונות של שפה כתקשורת למניעת אלימות ויצירת עתיד מיטבי בעזרת שימוש בדמיון ויציאה מנקודת מוצא אישית. דרך חיבור מדיות- לימוד נושא אחד על מגוון רחב של טכניקות תוך כדיי לימוד שילוב הטכניקות לאמירה אישית, כמולטימדיה

 

 עבודותי במוזיקה לאורך השנים  :

הלחנת מוזיקה מקורית : תיאטרון תמונע : אלוורה, נשות טרויה, כלבים; פסטיבל הרמת מסך: דולפינים, זריחה; פסטיבל חיפה: חייל הבדיל; תיאטרונטו: כן יפרוץ, תיאטרון הרצלייה - משרתות. טלוויזיה : ערוץ 8 – סיבת המוות הומופוביה , ערוץ 2 – מקום תחת השמש, אתה חייב לעשות מזה סרט

עריכה מוזיקלית: תיאטרון תמונע: הביתה, בוץ ; פסטיבל עכו : סנטוריום; מוזיאון הרצליה: לעבודת וידאו ; קפה תיאטרון הקאמרי: נדדה האהבהאחת עם אופי משירי עדנה בוכמן.

הוצאתי כשישה דיסקים ובהם נשים שרות נשמה,  שיר אהבה לאהובה,  ספר דיגיטלי 

האם יש משהו בנינו.

עבודות האודיו ויזואל, מולטימדיה :

פסטיבל וידאו הראשון לנשים בקומפורט תל אביב, פסטיבל אינטימדאס בתמונע, דרך נשים משירי דפנה ערוד, פרויקט פקינג דיפרנט בסינמטק.

מופעי מולטימדיה : אומנות היא השפה שלי – פרויקט יהודי ערבי , ספר דיגיטלי – גלריית סוהו, סינמטק תל אביב, צוותא, תיאטרון תמונע .פסטיבל אישה בחולון;

התקווה - צוותא, התיאטרון הערבי-עברי.

I am involved in music, art, multimedia, creativity and education. Lives in Jaffa and grew up in Ashdod.

I founded and am in charge of the multimedia department at the "On" school for special education in Tzalah.

 : My educational North Star

 

The base from the house, the tune is "Who is the man who wants Chaim?" The value he represents for me is seeing and choosing the good

The progressive approach or Enoch to the boy according to his own path is the approach that works in special education. A place where sangria of populations takes place

from different sectors and settlements in Israel

Creativity - the German philosopher Immanuel Kant claimed that to create art you need a rule, (a method of execution), but the uniqueness of art, unlike science, is that it must be original. Art is original when it is expressed in a new aesthetic rule. The origin of the new aesthetic rule lies in the power of the artist's imagination. Originality, creativity belongs to virtuous individuals. The development of creativity through imagination is with an emphasis on originality, self-expression, differences in creative thinking, authenticity. In a practical way, I found that through thinking, creativity, imagination and work techniques, it is possible to give students wings that some of them use even after finishing school

A connection between fields - Wassily Kandinsky writes in his book about the spiritual in art

"In general, color is therefore a means of influencing the mind, a direct effect. Color is the keyboard, the eye is the hammer, and the mind is the piano with its many strings" In our country and as a microcosm in the school and in the classroom, communication and language are of great importance, both internally for self-identification and externally for creating social communication. At school, the connection must exist simultaneously with professionalism also personally, both in the classroom and at school. For this, different types of communication must be known. Students and staff come from different sectors and are at different socioeconomic levels. The functional approach dominates the school and there is a combination and differentiation of roles according to needs

Communication - Chomsky's innateness theories from the 1960s claim that babies come into the world with an innate language. There is a mechanism that allows you to purchase the rules. The child connects the rules to what he has in his mind but arrives with prior knowledge of the language. Language is within us in the genium of man, an abstract superstructure - in a deep structure - the abstract structure of expression. Field structure - describes the expression as it was actually carried out. in speaking and writing. In my work in special education with the students, I work on the first stages of language development through audio - sound, visual - symbol. and the connection between them, so that they can make their voices heard and be a part of society. This is an attempt to integrate them into society as a voiced individual in order to reduce the exclusion they experience in their daily lives

https://youtu.be/e3O0Bjesp2E

The seam between the structure of the depth and the surface structure, the ability to articulate and express, voice, dealing with our own voice and giving tools through different forms of language as communication to prevent violence and create an optimal future by using imagination and starting from a personal starting point. Through connecting media - studying one topic on a wide variety of techniques while learning to combine the techniques for a personal statement, as multimedia

 

Music:

Composing original music: Tamune Theater: Aloe Vera, Trojan Women, Dogs; Curtain Raising Festival: Dolphins, Sunrise; Haifa Festival: Soldier of Distinction; Theatronto: Yeh Yiprotz, Herzliya Theater - Maids. TV: Channel 8 - The cause of death is homophobia, Channel 2 - A place under the sun, you have to make a movie out of it

Musical editing: Tamune Theater: Home, mud; Acre Festival: Sanatorium; Herzliya Museum: for video work; The Camry Theater Cafe: The Wanderer of Love. One with the character of Edna Buchman's poems.

I released about six CDs, including women singing souls, a love song to a lover, a digital book

Is there something in us?

Audio visual works:

The first video festival for women at Comfort Tel Aviv, the Intimadas festival in Tunma, through women from the songs of Dafna Erod, the Peking Different project at the Cinematheque.

Multimedia shows: Art is my language - Arab Jewish project, digital book - Soho Gallery, Cinematech Tel Aviv, Tsota, Temune Theater. Woman Festival in Holon;

Hatikva - Tsava, the Arab-Hebrew theater.

 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page