G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

"ON" - School of C.P children -"בית ספר "און

בית הספר "און", בתל אביב, הוא מסגרת חינוכית חברתית שיקומית לתלמידים נפגעי שיתוק מוחי (C.P) ונכויות מורכבות מכל הארץ.

בבית הספר לומדים כ-150  תלמידים המגיעים מ-60  ישובים ברחבי הארץ.


⦁    הגדרה שיתוק מוחי
המונח שיתוק מוחי (CP) מתאר קבוצת מצבים רפואיים מתמשכים המפריעים להתפתחות תנועה ויציבה, הגורמים להגבלה בפעילות, ומיוחסים לנזק לא מתקדם במוח המתפתח של העובר או של היילוד.

הקשיים המוטוריים בשיתוק מוחי מלווים לעיתים קרובות בליקויים בתחושה, בתפיסה, בקוגניציה ובתקשורת וכן בבעיות התנהגות, באפילפסיה ובלקויות משניות בשלד ובשרירים (רוזנבאום ורוזנבלום, 2013).

 

ההגדרה המקובלת היום היא ההגדרה של בקס (Bax ,2005) לפיה " שיתוק מוחי הוא קבוצה של ליקויים בהתפתחות התנועה והיציבה המיוחסת להפרעה לא פרוגרסיבית המתרחשת במח המתפתח של העובר והתינוק וגורמת למגבלות בפעילות.

לליקויים המוטוריים בשיתוק מוחי מתלוות בדרך כלל גם הפרעות חושיות, קוגניטיביות, תקשורתיות, תפיסתיות ו/או התנהגותיות ו/או הפרעות אפילפטיות". כפי שניתן לראות, ההגדרה הנה תיאורית ומבוססת על התבוננות קלינית בלבד וכוללת בתוכה גם את הליקויים הנלווים האפשריים ( שנקר, 2006 ).

בבית הספר עובדים עם כל סוגי הלקויות,

אילו שבשכיחות גבוהה : לקות למידה (בקריאה, כתיבה, מתמטיקה), עיכוב שפתי, מוגבלות שכלית התפתחותית (מפיגור קל עד קשה), הפרעות התנהגותיות ורגשיות (קושי לציית לחוקים, התנהגות לא מקובלת, תוקפנות, סף תסכול נמוך, אימפולסיביות, חרדות ,יכולת ריכוז נמוכה בקבוצה זו נמצא גם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות ).


ולקויות בשכיחות נמוכה : לקות שמיעה (בין חיקוי מזערי ועד עמוק (חרשות), לקות ראיה, לקות פיזית (מאופיינת בקושי תנועתי המשפיע על יכולת הנידות כולל ילדים עם c.p) , ספקטרום האוטיזים (התפתחות חריגה או לקויה בתחום התקשורתי, החברתי וההתנהגותי), הפרעות נפשיות (דפוס התנהגותי חשיבתי השונה מהנורמה והגורם למצוקה או פגיעה משמעותית בתפקוד), עיכוב התפתחותי באחד או יותר מהתחומים :  קוגניטיבי, רגשי, חברתי, מוטורי.

תוכנית מולטימדיה בית ספר לחינוך מיוחד בתל אביב.


תכנית המולטימדיה, שפועלת בבית ספר לחינוך מיוחד  ב- 15 השנים האחרונות, זכתה להכרה של גורמי ממסד ואקדמיה. אפרט כאן במקצת על מאפייני התכנית משום ששאלות המחקר מתבססות על ההנחה שמודל יישום התכנית בבית הספר הוא ראשון מסוגו.


הפעילות בחדר המולטימדיה בבית הספר מיועדת לתת לתלמידים כלים להתפתחות בתחומי הסאונד והוויז'ואל.

הם רוכשים כלי עבודה ומיומנות בהפעלת תוכנות סאונד, אומנות, גרפיקה ומוזיקה.

בחדר לומדים תלמידים מכל הגילאים מחטיבה תחתונה ועד לבוגרת .

מתקבלים תלמידים מכיתות רב גוניות ביכולות ומתקיימים בו שיעורים שנעים מכישורים חברתיים ועד לשיעורים מקצועיים.

מספר התלמידים בכיתה נע בין שישה לעשרה תלמידים שמגיעים לחדר באופן קבוע על בסיס מערכתי שבועי.

בחדר מתקיימות גם פגישות פרטניות.

לצד דגש רב על חיזוק היצירתיות וההבעה האינדיבידואלית,

מבוססת תכנית המולטימדיה על אחריות אישית והתלמידים בוחרים באיזה תחומים יתמחו מתוך עולמות האודיו וויז'ואל.

חדר מולטימדיה הינו חדר תקשורת בו מתקיים הליך של פרוק ובניה מחדש. ממלל לסימבול, או לסאונד.

הנגינה וההקשבה, העיסוק בצבע ובתאורה, מאפשרים לתלמיד רכישת שפה, על כל גווניה וצורותיה, לפי מידת היכולת האישית.

שכן השפה הינה מרכיב חשוב בהתפתחות הן הקוגניטיבית, הן הרגשית והן החברתית.

בעזרת שפה הילד יוצר קשרים רבי משמעות עם סביבתו. השפה היא הכלי בעזרתו נבנית היכולת הקוגניטיבית והיא גם מאפשרת לילדים לרכוש את מאפייני התרבות שבה הם גדלים וכן את הערכים הקובעים בסביבתם (ויגוצקי  אצל עילם וקזולין, 2003) .

 

 

מתוך מחקר שערכתי על תחום המולטימדיה באוניברסיטת תל אביב אותו ליוו דוקטור יפה בן עמי וגברת נטע שגיא תמרי. במחקר ראינתי מנהלות מתחום החינוך המיוחד אשר שמם מוצג כאן בראשי תיבות על מנת לשמור על אלמוניותם. וזאת על מנת לשפוך אור על תחום המולטימדיה בחינוך המיוחד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ON" - School of C.P children
The "On" school, in Tel Aviv, is a rehabilitative social educational framework for students with cerebral palsy (CP) and complex disabilities from all over the country.

The school has about 150 students who come from 60 settlements across the country.


⦁ Cerebral palsy definition
The term cerebral palsy (CP) describes a group of persistent medical conditions that interfere with the development of movement and posture, cause limitation in activity, and are attributed to non-progressive damage to the developing brain of the fetus or newborn.

The motor difficulties in cerebral palsy are often accompanied by impairments in sensation, perception, cognition and communication as well as behavioral problems, epilepsy and secondary skeletal and muscle impairments (Rosenbaum and Rosenblum, 2013).

 

The accepted definition today is Bax's definition (Bax, 2005) according to which "cerebral palsy is a group of defects in the development of movement and posture attributed to a non-progressive disorder that occurs in the developing brain of the fetus and infant and causes limitations in activity.

The motor deficits in cerebral palsy are usually also accompanied by sensory, cognitive, communicative, perceptual and/or behavioral disorders and/or epileptic disorders." As you can see, the definition is descriptive and based on clinical observation only and includes the possible accompanying impairments (Shanker, 2006) ).

The school works with all types of disabilities,

Which are most common: learning disability (in reading, writing, mathematics), language delay, developmental intellectual disability (from mild to severe retardation), behavioral and emotional disorders (difficulty obeying rules, unacceptable behavior, aggression, low frustration threshold, impulsivity, anxiety, ability Low concentration in this group is also found in children with ADHD with or without hyperactivity).


and low-frequency disabilities: hearing impairment (from minimal to profound imitation (deafness), visual impairment, physical disability (characterized by movement difficulty that affects mobility, including children with c.p.), the autism spectrum (abnormal or impaired development in the communicative, social, and behavioral domains), disorders Mentality (a thought-behavioral pattern that differs from the norm and causes distress or significant impairment of functioning), developmental delay in one or more of the fields: cognitive, emotional, social, motor.

Multimedia program for a special education school in Tel Aviv.

​​The multimedia program, which has been operating in a special education school for the past 15 years, has been recognized by establishment and academic officials. I will detail here a little about the characteristics of the program because the research questions are based on the assumption that the program implementation model in the school is the first of its kind.

​The activity in the multimedia room at the school is designed to give students tools for development in the fields of sound and visuals.

​They acquire work tools and skill in operating sound, art, graphics and music software.

​​Students of all ages study in the room, from lower division to high school.

​Students are accepted from classes of various abilities and there are classes that range from social skills to professional classes.

​The number of students in the class ranges from six to ten students who come to the room regularly on a weekly basis.

​Individual meetings are also held in the room.

​Along with a strong emphasis on strengthening creativity and individual expression,

The multimedia program is based on personal responsibility and the students choose which areas they will specialize in from the audio and visual worlds.

A multimedia room is a communication room where a process of dismantling and rebuilding takes place. From text to symbol, or to sound.

Playing and listening, dealing with color and lighting, allow the student to acquire language, in all its shades and forms, according to the degree of personal ability.

Because language is an important element in both cognitive, emotional and social development.

With the help of language, the child creates meaningful connections with his environment. Language is the tool with which cognitive ability is built and it also allows children to acquire the characteristics of the culture in which they grow up as well as the values ​​that determine their environment (Vygotsky in Elam and Kazulin, 2003).

 

 

From a study I conducted on the field of multimedia at Tel Aviv University which was accompanied by Dr. Yaffe Ben Ami and Mrs. Neta Sghia Tamari. In the research, I interviewed principals from the field of special education whose names are shown here with initials in order to preserve their anonymity. And this in order to shed light on the field of multimedia in special education.

bottom of page